Overgang en anti-aging

Overgang en anti-aging

Vermoeidheid en uitputting, depressieve stemmingen, ongewenste gewichtsveranderingen, nervositeit, slaapstoornissen, seksuele problemen – deze en veel andere symptomen kunnen wijzen op een stoornis in de hormoonhuishouding.

Vooral na de overgang doen zich dergelijke stoornissen vaker voor.
Via een hormoonanalyse kunnen eventuele hormoontekorten of ook -overschotten worden vastgesteld en gericht worden behandeld.

In het bijzonder omvat het hormoonspreekuur de volgende diensten:
√ Volledige laboratoriumanalyse incl. uitgebreide hormoonstatus
√ Echoscopie van de endrocriene (hormoonproducerende) organen + uitgebreid consult
√ Begin van een specifieke hormoontherapie
√ Informatie over integrale en natuurgeneeskundige therapieconcepten
√ Diagnoseverslag
√ Verdere begeleiding, bijv. tijdens een hormoonvervangingstherapie

De hormoonstatus laat zien of uw sturingsmechanismen voor een gezonde veroudering nog in de bij de leeftijd passende hoeveelheid aanwezig zijn.

De in verschillende klieren van het lichaam (hypofyse, eierstokken, testikels, bijnieren, schildklier enz.) gevormde hormonen produceren boodschapperstoffen die in het hele organisme en zelfs in elke afzonderlijke lichaamscel de stofwisselingsprocessen sturen.

Bij een normale hormoonspiegel in het bloed werkt ons organisme optimaal. Wij voelen ons prettig, presteren goed en zijn tevreden.
Een tekort of een overschot van deze boodschapperstoffen kan tot ernstige functionele storingen en organische aandoeningen leiden.
Al te vaak is een verstoorde hormoonspiegel het gevolg van een suboptimale levensstijl, zoals: anorexia, adipositas, chronische stress, een gebrek aan sport, een slecht dieet en nog veel meer.

Alleen in zeldzame gevallen spelen tumoren, ongevallen, ontstekingen en operaties een rol.
De ongestoorde werking van hormonen in hun complexe netwerk is een garantie voor een goede gezondheid tot op hoge leeftijd. Evenwichtige boodschapperstoffen in de hersenen zijn nodig voor een succesvolle omgang met stress. Onze hormonen en ons zenuwstelsel worden door boodschapperstoffen, de zogenoemde neurotransmitters, gestuurd. Normaal gesproken bestaat er een evenwicht tussen de stimulerende en remmende neurotransmitters. Een verstoring van dit evenwicht leidt in eerste instantie tot acute en later tot chronische stress. Dit kan leiden tot een burn-out, depressies en andere ernstige psychosomatische storingen. Ook inslaap- en doorslaapproblemen, energieverlies, een verminderde concentratie, vergeetachtigheid en veel andere zaken zijn afhankelijk van een normale bloedspiegel van afzonderlijke neurotransmitters.

Tegenwoordig is het vaak mogelijk om door de gerichte toediening van aminozuren, spoorelementen, vitamines, enzymen en bio-hormonen in relatief korte tijd het normale wisselspel van de neurotransmitters te herstellen en langdurige psychosomatische ziektebeelden te voorkomen.